Vælg en side

Bordrundsave er et af de mest almindeligt anvendte værktøjer til træbearbejdning, men de kan være ekstremt farlige, hvis de ikke bruges korrekt.

Første skridt er at bruge en sikker og forsvarlig bordrundsav. Tjek derfor gerne en grundig bordrundsav test online for at finde en god maskine.

I denne artikel gennemgår vi desuden nogle yderligere sikkerhedsforanstaltninger og tips til korrekt brug af en bordrundsav, så du kan undgå ulykker.

Læs manualen

De fleste ulykker med bordrundsave skyldes menneskelige fejl fra operatørens side. Derfor er det så vigtigt at læse den manual, der følger med din bordrundsav, og følge producentens anvisninger til punkt og prikke.

Gør dig fortrolig med savens forskellige dele, og lær, hvordan de arbejder sammen. Vær især opmærksom på beskyttelsesanordningen, og sørg for, at du ved, hvordan du bruger den korrekt.

Vi anbefaler at læse med på TestGuro, hvor du finder den vigtigste viden omkring korrekt brug af bordrundsav i forbindelse med den førnævnte test.

Brug aldrig en bordrundsav uden afskærmningen på plads. Afskærmningen er der af en grund – for at beskytte dig mod den roterende klinge. Hvis afskærmningen ikke er på plads eller ikke fungerer korrekt, må du ikke bruge saven.

Sørg for at bære korrekt sikkerhedsudstyr, når du bruger en bordrundsav. Øjenbeskyttelse er et must, og høreværn er også en god idé. Brug solide sko og handsker til at beskytte hænder og fødder, og bind langt hår op, så det ikke kommer i klemme i saven.

Følg producentens anbefalinger til smøring og vedligeholdelse af saven. En velholdt sav er en sikker sav.

Hvis du ikke er sikker på, hvordan du bruger saven korrekt, eller hvis noget ikke virker rigtigt, så lad være med at bruge saven. Få hjælp af nogen, der ved, hvad de gør. Det er ikke værd at risikere din sikkerhed ved at prøve at finde ud af det på egen hånd.

Inspicer saven før brug

Før du bruger en bordrundsav, er det vigtigt at inspicere den for at sikre, at den er i god stand. Se efter eventuelle beskadigede eller løse dele, og sørg for, at alle sikkerhedsfunktioner fungerer korrekt. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du gør det, kan du se i brugsanvisningen eller spørge en fagmand.

Når du har inspiceret saven, skal du sætte dig ind i, hvordan den fungerer. Læs brugsanvisningen, og hvis det er muligt, så se en videovejledning. Det vil hjælpe dig med at forstå, hvordan du bruger saven sikkert og effektivt.

Sørg endelig for, at du har alt det nødvendige sikkerhedsudstyr, før du begynder at bruge saven. Det omfatter øjen- og høreværn, handsker og en støvmaske.

Tjek for skader

Før du bruger en bordrundsav, er det vigtigt at tjekke, om den er beskadiget. Se efter revner i bordet eller klingen, og sørg for, at klingen ikke er løs. Sørg også for at tjekke, om ledningen er flosset eller beskadiget. Hvis du finder skader, må du ikke bruge bordsaven, før den er blevet repareret.

Sørg desuden for at inspicere området omkring bordsaven for potentielle farer. Fjern alt affald eller rod, der kan komme i vejen, og sørg for, at der ikke er noget, der kan komme i klemme i klingen. Endelig skal du sørge for at bære korrekt sikkerhedsudstyr, herunder handsker, beskyttelsesbriller og støvmaske.

Ved at tage disse forholdsregler kan du være med til at sikre, at du får en sikker og fornøjelig oplevelse med din bordrundsav.

Brug den rigtige klinge

Den type klinge, du bruger på din bordrundsav, er meget vigtig. Du skal sikre dig, at du bruger den rigtige klinge til den type materiale, du skal skære i. Hvis du f.eks. skærer i blødt træ, skal du bruge en klinge til tværsnit. Hvis du skærer i hårdt træ, skal du bruge en rip-klinge. Og hvis du skærer i krydsfiner, skal du bruge en krydsfinerklinge.

At bruge den forkerte klinge kan ikke kun beskadige dit materiale, men det kan også beskadige din sav. Så sørg for at bruge den rigtige klinge til opgaven.

Et andet vigtigt tip er at sørge for, at din klinge er skarp. En sløv klinge vil ikke kun gøre dine snit mindre præcise, men det kan også være farligt. En sløv klinge kan få det materiale, du skærer i, til at slå tilbage, hvilket kan være meget farligt. Så sørg for at holde dine klinger skarpe og udskift dem, når det er nødvendigt.

Ved at følge disse enkle tips kan du hjælpe med at sikre din sikkerhed, når du bruger en bordrundsav.

Juster klingeskærmen

En af de vigtigste sikkerhedsfunktioner på en bordrundsav er klingebeskyttelsen. Klingeskærmen hjælper med at beskytte dig mod den roterende klinge, og den skal justeres, så den er så tæt på klingen som muligt.

For at justere klingebeskyttelsen skal du blot løsne fingerskruerne, der holder den på plads, og flytte den op eller ned efter behov. Sørg for at spænde fingerskruerne, når du er færdig, så klingebeskyttelsen ikke bevæger sig, mens du bruger bordsaven.

Et andet sikkerhedstip er aldrig at række ind over den roterende klinge. Hvis du har brug for at nå noget, der er på den anden side af klingen, skal du slukke for bordsaven og flytte den, så du kan nå det på en sikker måde.

Forsøg aldrig at række rundt om klingen, mens den roterer, da det kan resultere i alvorlige skader.

Endelig skal du altid bruge den skubbepind, der følger med bordsaven, når du laver udskæringer.

Skubbepinden hjælper med at holde dine hænder væk fra klingen, og den hjælper også med at forhindre, at emnet bliver trukket ind i klingen. Brug altid skubbepinden, når du laver snit, også selv om du er en erfaren træarbejder.

Indstil den rigtige skæredybde

Bordsave kan være meget farlige, hvis de ikke bruges korrekt. En af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger er altid at indstille den rigtige skæredybde. Skæredybden er afstanden fra klingen til bordet.

Hvis skæredybden er for dyb, kan klingen sætte sig fast i materialet og slå tilbage. Hvis skæredybden er for lav, kan klingen blive overophedet, så der går ild i materialet.

For at indstille skæredybden skal du først sørge for, at klingen har den rigtige vinkel. Klingen skal være i en 90 graders vinkel i forhold til bordet. Justér derefter klingens højde, så den er lige over det materiale, du skærer i.

Til sidst skal du justere anslaget, så det er i samme afstand fra klingen som det materiale, du skærer i.

Brug altid en skubbestok, når du skærer i smalle stykker materiale. Brug aldrig hænderne til at skubbe materialet gennem klingen. Hvis klingen griber fat i materialet, kan den sparke tilbage og forårsage alvorlige skader.

Når du er færdig med at skære, skal du slukke for bordsaven og vente på, at klingen holder op med at dreje, før du fjerner materialet. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du er færdig med at bruge den.

Brug en skubbestok

Brug af en skubbestok er en af de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger en bordrundsav. En skubbestok holder dine hænder væk fra klingen og hjælper med at holde arbejdsemnet stabilt, når du fører det gennem klingen.

Der er et par ting, du skal huske på, når du bruger en skubbestok:

  • Brug altid en skubbestok, når det er muligt. Hvis dit emne er for lille eller for stort til at bruge en skubbepind, skal du bruge et andet værktøj.
  • Sørg for, at skubbepinden har den rigtige størrelse til emnet. Hvis skubbepinden er for lille, kan den glide og forårsage en ulykke.
  • Hold hele tiden skubbepinden tæt på arbejdsemnet. Det hjælper med at holde arbejdsemnet stabilt og forhindrer også, at dine hænder kommer for tæt på klingen.

At bruge en skubbebøjle er en af de bedste måder at være sikker på, når du bruger en bordrundsav. Ved at følge disse tips kan du være med til at sikre, at du bruger din bordrundsav sikkert og korrekt.

Når du bruger en bordrundsav, er det vigtigt at holde hænderne væk fra klingen. Klingen er ekstremt skarp og kan let forårsage alvorlige skader. Hvis dine hænder er i nærheden af klingen, er det vigtigt at holde dem langt væk fra den. Det er også vigtigt aldrig at placere hænderne under bordsaven eller i nogen anden position, hvor de kan blive fanget af klingen. Hold altid hænderne over savklingen og et godt stykke væk fra den.

En anden vigtig sikkerhedsforanstaltning er aldrig at forsøge at fjerne materiale fra bordsaven, mens den kører. Klingen roterer med meget høj hastighed og kan let forårsage alvorlig personskade. Hvis du skal fjerne materiale fra bordsaven, skal du altid slukke den først og derefter forsigtigt fjerne materialet. Forsøg aldrig at nå ind under bordsaven, mens den kører.

Sørg endelig altid for, at området omkring bordsaven er ryddet, før du starter den. Klingen kan let forårsage alvorlige skader, hvis den kommer i kontakt med noget, mens den roterer. Sørg for, at der ikke er noget i vejen for klingen, før du starter bordsaven.